FAQ

F.A.Q (Soalan Lazim)

Tentang Khidmat Edaran:

Soalan 1:  Apakah Terma & Syarat pengedaran?

J: 50% booking – bank-in/deposit tunai/pindahan wang/online banking + 50% lagi bank-in atau Tunai Atas Pengambilan (TAP) – kedua-dua kaedah bayaran akan diberi resit (atau “invois berbayar”/”paid invoice”), terus ke emel anda dalam format PDF, sama ada bayaran ke bank atau bayaran TAP – untuk jimat kertas. (Pengedaran tak akan dimulakan sebelum bayaran baki 50% dilunaskan walaupun risalah telah diambil terlebih dahulu.)

*Bagaimanapun, pelanggan boleh memilih untuk terus membuat bayaran 100% (bayaran sekali gus) sebelum pengambilan risalah dibuat. Ini akan mencepatkan dan melancarkan proses-proses pengedaran.

 

Tentang Khidmat Grafik:

Soalan 1:  Bagaimana hasil reka bentuk grafik dihantar kepada saya?

J:  Semua hasil cetakan grafik dihantar terus ke emel anda.

Soalan 2:  Apa kaedah atau pilihan bayaran yang ada?

J: Anda boleh menjelaskan bayaran khidmat melalui pindahan bank (bank transfer) / ‘online banking’, atau deposit tunai ke akaun Maybank atau RHB kami.

Soalan 3: Apa terma dan syarat?

J: Anda perlu menjelaskan bayaran khidmat sebanyak 50% terlebih dahulu sebagai deposit tempahan (pendahuluan), dan baki 50% sebelum fail(-fail) kerja akhir diemel dan/atau cetakan dihantar kepada anda (jika khidmat grafik & cetakan). 

Sementara itu, jika anda memerlukan khidmat cetakan, bayaran penuh cetakan perlu dijelaskan sekali bersama bayaran baki akhir 50% khidmat grafik.